JK裙底无内裤风光福利图

JK裙底无内裤风光福利图

 五行之理,将来者进,功成者退,如秋金之令行,则夏火之炎息。昂按∶此汤以饴糖为君,故不名桂枝芍药而名建中,今人用建中者,绝不用饴糖,失仲景遗意矣。

又方∶龙骨牡蛎糯米,等分。热有附子,寒有三黄,寒热并用,斯为有制之兵矣,张机氏谓医家之善将将者也。

风能胜湿,故用防风;燥能制湿,故用二术;淡能利湿,故用茯苓;土病木乘,故用芍药。若人强力入房,以竭其精,久久则成肾劳。

四逆汤力能补肾中之阳,治之故愈。 苍术味甘而燥,甘则入脾,燥则胜湿;浓朴味温而苦,温则益脾,苦则燥湿,故二物可以平敦阜之土。

此用之为佐,亦是燥其湿痰之意。若感内外之邪而受伤,则或循经之阳血,至其伤处为邪气所沮,漏泄经外;或居络之阴血,因留着之邪溃裂而出,则皆渗入肠胃而泄矣。

风能胜湿,故用防风;燥能制湿,故用二术;淡能利湿,故用茯苓;土病木乘,故用芍药。防风、麻黄,解表药也,风热之在皮肤者,得之由汗而泄;荆芥、薄荷,清上药也,风热之在巅顶者,得之由鼻而泄;大黄、芒硝,通利药也,风热之在肠胃者,得之由后而泄;滑石、栀子,水道药也,风热之在决渎者,得之由溺而泄。

Leave a Reply